Vems ansvar är det
att se till att OVK utförs?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK utförs i enlighet med svenska regler och föreskrifter.

Fastighetsägaren ansvarar för att anlita en certifierad kontrollant som utför OVK och säkerställer att ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras regelbundet. Fastighetsägaren är också ansvarig för att vidta eventuella åtgärder som föreslås i OVK-protokollet om brister eller avvikelser upptäcks.

Syftet är att upprätthålla en god inomhusmiljö och säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt för de boende eller användarna av byggnaden. Det är viktigt att fastighetsägaren är medveten om OVK-kraven och följer dem för att uppfylla sina skyldigheter enligt lagstiftningen.

Är det dags för er att utföra en OVK?