Vad står OVK för?

OVK står för ”Obligatorisk Ventilationskontroll”. Den vanligaste termen som används är OVK-besiktning men andra termer såsom OVK-kontroll, OVK-inspektion och OVK-mätning förekommer också i folkmun.

Är det dags för er att utföra en OVK?