Hur ofta behöver man
göra en OVK?

Enligt svenska lag måste OVK utföras regelbundet, och frekvensen varierar beroende på typen av byggnad. Här är några allmänna riktlinjer för OVK:

  • Bostadshus: Vart tredje år.
  • Byggnader med vårdplatser: Vart tredje år.
  • Byggnader med lokalvård och kök: Vart tredje år.
  • Byggnader med storkök: Vartannat år.
  • Byggnader med äldreboende eller hotell: Vartannat år.

 

Det är viktigt att notera att detta endast är generella riktlinjer och att det kan finnas specifika krav eller förändringar som påverkar OVK-frekvensen för enskilda byggnader.

Det är därför viktigt att konsultera de lokala reglerna och föreskrifterna samt kontakta en behörig kontrollant för att fastställa den exakta tidpunkten för OVK för en specifik byggnad.

Läs mer om regler kring OVK på Boverkets hemsida.

Är det dags för er att utföra en OVK?