Vad är en OVK?

En OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en regelbunden undersökning och kontroll av ventilationssystemet i byggnader.

Syftet är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och att inomhusmiljön är hälsosam och säker för de boende. En OVK utförs av certifierade kontrollanter och inkluderar inspektion, mätningar och bedömningar av olika faktorer som luftflöden, filter, regler- och styrsystem, ljudnivåer och inomhusklimat.

Kontrollen resulterar i ett protokoll som kan kräva åtgärder om brister eller avvikelser upptäcks. OVK är obligatorisk enligt svenska regler och utförs med regelbundna intervall beroende på typen av byggnad.

Är det dags för er att utföra en OVK?